Ondanks het algemeen verbod om de lonen van de werknemers nog in cash geld uit te betalen, bestaan er in een aantal sectoren nog uitzonderingen.

In de horeca (PC 302) was het nog mogelijk om het loon van de studenten, de extra’s en de flexijob-werknemers cash uit te betalen; in de zelfstandige kleinhandel (PC 201) mocht dit nog voor de studenten in de bakkerijen.

Maar vanaf 28 januari 2017 (PC 201), respectievelijk 2 februari 2017 (PC 302) mogen ook deze werknemers niet meer cash worden uitbetaald.

Dit betekent dus dat alle werknemers uit de horeca en de zelfstandige kleinhandel voortaan hun loon via overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque moeten ontvangen!