De superkern heeft in juni een beslissing genomen tot invoering van een nieuwe tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing.

 

Deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zal van toepassing zijn op werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens één maand tussen 12 maart en 31 mei 2020 beroep deden op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De werkgever mag daarnaast ook geen inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering hebben verricht of dividenden betaald of toegekend in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Ten slotte mag men geen deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen aan deze vennootschappen hebben verricht.

 

De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing zal genoten kunnen worden in de maanden juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling is gelijk aan 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing in juni, juli of augustus en anderzijds de bedrijfsvoorheffing van de referentiemaand.

 

Er heersen op dit moment nog een aantal vragen omtrent de concrete toepassing van deze vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing aangezien dit alles nog gebaseerd is op ontwerpteksten. Van zodra er hieromtrent meer duidelijkheid is, zullen we u hierover verder informeren.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!