De regering gaat akkoord met de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) in 2021 voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld in 2022.

 

De werkgevers betalen zelf het enkel en het dubbel vakantiegeld van hun bedienden. De gelijkstelling zorgt bijgevolg voor een meerkost voor de werkgevers. De regering maakt een budget van € 153.970.000 vrij om deze maatregel en de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overstromingen te financieren. Hiermee worden de werkgevers deels vergoed voor hun meerkost. De berekening wordt uitgevoerd door de RSZ. Dit wordt in principe in mindering gebracht van de bedragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2022.

 

De regering heeft daarnaast beslist om ook de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagentijdelijke werkloosheid overmacht ‘overstromingen’gedeeltelijk te compenseren. Een bedrag van maximaal 18,00 EUR/dag wordt vooropgesteld. Het gaat hier zowel om de tijdelijke werkloosheid overmacht voor werknemers van een getroffen werkgever, met een tewerkstellingsplaats in het overstroomde gebied als voor getroffen werknemers met een woonplaats in het overstroomde gebied. In tegenstelling met de gedeeltelijke compensatie van de gelijkstelling voor de vakantieregeling van de bedienden als gevolg van de tijdelijke werkloosheid ‘corona’, die automatisch toegepast wordt, zal de werkgever een online aanvraag moeten doen bij de RSZ met de vermelding van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen. De berekening wordt ook hier uitgevoerd door de RSZ. De details zullen later gecommuniceerd worden.

 

Het akkoord moet wel nog omgezet worden in een koninklijk besluit. We houden u uiteraard op de hoogte van zodra dit koninklijk besluit gepubliceerd werd.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!