De regering gaat akkoord met de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) in 2021 voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld in 2022.

De werkgevers betalen zelf het enkel en het dubbel vakantiegeld van hun bedienden. De gelijkstelling zorgt bijgevolg voor een meerkost voor de werkgevers. De regering maakt een budget van € 153.970.000 vrij om deze maatregel en de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overstromingen te financieren. Hiermee worden de werkgevers deels vergoed voor hun meerkost.

Het akkoord moet wel nog omgezet worden in een koninklijk besluit. We houden u uiteraard op de hoogte van zodra dit koninklijk besluit gepubliceerd werd.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!