Werkgevers die Brusselse werkzoekenden aanwerven kunnen sinds begin dit jaar een premie ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse regering heeft beslist om de periode van deze premie te verlengen.

 

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de relancepremie van € 500 of € 800 per maand, dient de werkgever een niet-werkende werkzoekende aan te werven die voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet deze persoon onder andere zijn ingeschreven bij Actiris binnen een bepaalde periode. Deze periode wordt verlengd met zes maanden en loopt nu tot 31/12/2021. De overige voorwaarden blijven van toepassing. Zo moet de werknemer nog steeds als niet-werkende werkzoekende:

  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • geen diploma of getuigschrift hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben, of jonger dan 30 jaar oud zijn en niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn op het ogenblik van de aflevering van het attest;
  • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt, of een getuigschrift of diploma hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben.

 

Werkgevers kunnen de relancepremie aanvragen voor contracten met een werknemer die aan deze voorwaarden voldoet, getekend tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 met een indiensttreding vóór 1 april 2022. De werkgever vraagt de premie zelf online aan via Actiris binnen een termijn van 2 maanden na de start van de tewerkstelling van de werknemer.

 

 

Bronnen: Ministerieel besluit van 28 juni 2021 tot uitvoering van het artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, BS 5 juli 2021 en https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/phoenix-brussels/.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!