Wanneer er loonbeslag of loonoverdracht wordt gelegd op iemand zijn inkomen, is dit beslag of deze overdracht gebonden aan grenzen. Er mag m.a.w. niet onder een bepaalde grens ingehouden worden zodat de werknemer de garantie heeft dat hij elke maand nog een minimuminkomen overhoudt.

Omwille van de financiële moeilijkheden die veel werknemers ondervinden door de coronacrisis, werd al een paar keer besloten om de grenzen van loonbeslag tijdelijk te verhogen. Op die manier kan de werknemer een hoger inkomen ontvangen.

De grenzen werden een eerste keer verhoogd in de zomer van 2020. Nadien werden de grenzen een tweede keer verhoogd voor de periode van 24 december 2020 tot 31 maart 2021.

Omdat er tot op heden nog steeds strenge coronamaatregelen van toepassing zijn, werd besloten om de toepassing van de verhoogde grenzen te verlengen tot en met 30 juni 2021.

Hieronder kan u de aangepaste grenzen terugvinden die van toepassing zijn voor beroepsinkomsten:

 

 

Nettoloon

(gewone grenzen 2021)

 

Nettoloon

(hogere grenzen coronacrisis)

Vatbaar voor beslag  
€ 0 – € 1.149 € 0 – € 1.366 /  
€ 1.149,01 – € 1.235 € 1.366,01 – € 1.467 20%
€ 1.235,01 – € 1.362 € 1.467,01 – € 1.619 30%
€ 1.362,01 – € 1.490 € 1.619,01 – € 1.770 40 %
Boven € 1.490 Boven € 1.770 Onbeperkt  

 

De alzo berekende inhouding kan onder bepaalde voorwaarden verminderd worden voor personen die één of meer kinderen ten laste hebben. Het bedrag van de vermindering wordt opgetrokken van € 71 (bedrag 2021) per kind ten laste naar € 84 per kind ten laste.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met bijhorende bewijsstukken.

Voor loonbeslagen wegens achterstallige onderhoudsgelden gelden deze grenzen niet. Daar kan het volledig inkomen in beslag worden genomen.

 

Bron: Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 31 maart 2021.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!