Bepaalde sectoren hebben specifiek een aanvullende vergoeding ingevoerd voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona. In bepaalde gevallen zal het Sociaal Fonds dit ook (geheel of gedeeltelijk) terugbetalen aan de werkgever.

 

Hieronder een overzicht van de sectoren die een terugbetaling voorzien:

 

  • PC 128 marokijnwerk: 13,185 EUR per dag tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31/12/2020

Het Fonds zal in functie van de beschibare financiële middelen 3,5 EUR/dag terugbetalen. Bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht corona tussen 1 maart en 31 december geldt een volledige terugbetaling door het Fonds.

 

 

  • PC 140.02 taxi-onderneming: 3 EUR per dag tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk. Tijdens de periode van 1 maart tot 31 december worden de toekenningsvoorwaarden uitgebreid tot tijdelijke werkloosheid overmacht corona met een maximum van 150 EUR voor het jaar 2020. Er geldt een volledige terugbetaling bij het Fonds.

 

  • PC 140.05 verhuissector: verplichte toekenning 6 EUR/dag in een 5-dagen week en 5 EUR/dag in een 6-dagen week per dag economische werkloosheid (in geval van TW overmacht niet langer verplicht sinds 1/09) Opgelet! Terugbetaling door het Sociaal Fonds is beperkt tot bepaalde limieten (na te vragen bij het Sociaal Fonds)

 

  • PC 144 landbouwsector: 6,20 EUR/dag voor de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of tijdelijke werkloosheid. Er geldt een volledige terugbetaling bij het Fonds.

 

 

  • PC 145 tuinbouw (uitz. 145.04): 5 EUR/dag voor de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of tijdelijke werkloosheid. Er geldt een volledige terugbetaling bij het Fonds.

 

  • PC 209 voor de bedienden Metaal: 12,07 EUR/volledige dag werkloosheid tot 31/12/2020. Het Sociaal Fonds komt tussen voor de helft. Dit gebeurt automatisch. Hiervoor moet dus geen terugbetalingsaanvraag ingediend worden.

 

  • PC 323 voor het beheer van gebouwen en dienstbodes: 12 EUR per dag tijdelijke werkloosheid. Er geldt een volledige terugbetaling bij het Sociaal Fonds.

 

De documenten om de terugbetaling aan te vragen kan u bij de dossierbeheerder opvragen.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!