We informeerden u reeds over de publicatie van het KB waardoor er een gelijkstelling is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor het vakantiegeld en vakantieduur tijdens de periode van 1 februari tot 30 juni 2020.

Een koninklijk besluit van 13 september 2020 bepaalt nu dat deze periode van gelijkstelling uitgebreid wordt van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Daarnaast ligt een voorstel op tafel om deze dagen van tijdelijke coronawerkloosheid ook tot het einde van het jaar gelijk te stellen. Dit is echter nog niet officieel. Voorlopig is de gelijkstelling dus officieel verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Bron: K.B. dd. 13 september 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, B.S. 24 september 2020.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!