De  Nationale Veiligheidsraad besliste over een stappenplan betreffende de progressieve hervatting van de economie vanaf 4 mei 2020. Wij lichten hierna enkele belangrijke maatregelen toe die gelden vanaf 11 mei 2020 en vanaf 18 mei 2020.

 

1.Opening van ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten vanaf 11 mei 2020 en contactberoepen vanaf 18 mei 2020

 

Sinds 11 mei 2020 mogen ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten openen, mits naleving van de nodige preventiemaatregelen.

 

Sinds 18 mei 2020 mogen ook een aantal zogenaamde contactberoepen, bijvoorbeeld kapsalons en schoonheidssalons, terug heropenen mits naleving van een aantal specifieke preventiemaatregelen.

 

Een aantal van deze ondernemingen dient voorlopig wel nog gesloten te blijven. Het betreft meer bepaald de massagesalons, de welnesscentra met inbegrip van de sauna’s, de fitnesscentra, de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

 

Daarnaast kunnen gemeenten ook de dagelijkse of wekelijkse markten opnieuw toelaten. Ook hieraan zijn strikte voorwaarden gekoppeld. Zo mogen er maximaal 50 kramen worden opgesteld en moeten de marktkramers en het personeel verplicht hun mond en neus bedekken met een masker of een ander alternatief in stof. Bezoekers mogen op de markten ook geen voeding of dranken nuttigen.

 

De ondernemingen die effectief terug opengaan, moeten wel alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vermijden. Hierbij moet bijzondere aandacht besteed worden aan het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Indien dit niet mogelijk is, moeten er passende preventiemaatregelen genomen worden om een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

 

Voor de gepaste preventiemaatregelen wordt verwezen naar de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals gedefinieerd in:

 

Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

 

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

 

2.Maatregelen van toepassing met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers

 

De maatregelen die van toepassing zijn op de ondernemingen met betrekking tot de tewerkstelling van hun werknemers blijven dezelfde. De ondernemingen kunnen ook terug toegankelijk zijn voor het publiek, mits de nodige preventiemaatregelen genomen worden.

 

Er wordt hierbij nog steeds een onderscheid gemaakt tussen de niet-essentiële ondernemingen en de ondernemingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

 

Telethuiswerk is aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen, ongeacht hun grootte, voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent. Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen.

 

Ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten dienen, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

 

Bron: Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 8 mei 2020, 2e editie, Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 15 mei 2020, 3de editie.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!