Zoals u weet staat het de overheid vrij om controles uit te voeren op de toepassing van de reglementering.

We merken op dat de RVA intussen controles uitvoert op de inroeping van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus. We stellen vast dat de controles plaatsvinden bij werkgevers waarbij de werknemer(s) slechts enkele dagen op TW overmacht werden geplaatst. U als werkgever kan hierover worden opgebeld en/of over bevraagd worden per mail. Uiteraard is het de plicht van de werkgever om hierop te antwoorden en een verantwoording te geven voor hetgeen door de RVA gevraagd wordt.

Wij hielden eraan u hiervan op de hoogte te brengen.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!