Er is een nieuwe subsidie voorzien voor door het Waalse Gewest goedgekeurde dienstenchequebedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen om hen te ondersteunen in de kosten die inherent zijn aan hun activiteiten en het in stand houden van de effectieve tewerkstelling van hun werknemers ondanks de daling van hun activiteit, die het gevolg is van de maatregelen die zijn genomen om de gezondheidscrisis van Covid-19 te bestrijden.

  1. Begunstigden

De begunstigden van de premie zijn de ondernemingen die door het Waals Gewest zijn erkend als dienstenchequebedrijven en actief zijn in het eerste kwartaal van 2021 en met een vestigingseenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest.

  1. Bedrag

De subsidie bestaat uit een premie gelijk aan € 360 vermenigvuldigd met het aantal werknemer, in dienst van het dienstenchequebedrijf, onder een arbeidsovereenkomst-dienstencheques tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 in een vestigingseenheid gevestigd in de Waals Gewest en voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • vóór 1 april 2021 tewerkgesteld zijn onder een dienstencheque-arbeidsovereenkomst door het dienstenchequebedrijf;
  • niet tijdelijk werkloos zijn geweest tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 door het dienstenchequebedrijf.
  1. Subsidievoorwaarden

De bonus wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • De vennootschap mag niet worden onderworpen aan enige inhoudings- of invorderingsprocedure waarin de wetgeving inzake dienstencheques voorziet of waarvoor er sprake is van achterstallige sociale zekerheid of belastingachterstanden; achterstallige betalingen waarvoor een naar behoren gerespecteerd afbetalingsplan bestaat en verschuldigde bedragen van minder dan 2.500 euro worden niet als achterstand beschouwd.
  • Het aantal werknemers, onder een dienstencheque-arbeidsovereenkomst in een vestigingseenheid gelegen in het Waals Gewest, en tijdelijk werkloos tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021, mag niet meer bedragen dan 50% van het personeelsbestand tewerkgesteld met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst in dezelfde vestiging in het Waals Gewest.
  1. Procedure

Het verzoek moet worden ingediend via een Excel-bestand vergezeld van uw ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord en mag alleen via het Jira-platform dat door Sodexo ter beschikking wordt gesteld, ingediend worden. Het verzoek moet tussen 16 mei 2021 en maximaal 16 juni 2021 op het JIRA-platform worden ingediend.

Deze subsidie wordt dan betaald door Forem.

Houd er rekening mee dat elk verzoek dat voor of na deze data wordt ingediend, niet in behandeling wordt genomen, er wordt geen vrijstelling verleend in geval van vertraging.

Meer informatie vindt u in de FAQ van het Waals Gewest: https://emploi.wallonie.be/files/DOCS/Titres-services/FAQ_covid_titresservices_3evague.pdf

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!