De wetgeving inzake de coronapremie van 500 euro in de vorm van consumptiecheques werd op 29 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kan er dus vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 een coronapremie toegekend worden aan uw werknemers.

De wetgeving voorziet deze mogelijkheid voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald. Wat precies wordt verstaan onder “goede resultaten” daar spreekt men zich niet over uit waardoor u als onderneming dit zelf kan invullen. De premie valt buiten de loonnorm.

De premie neemt de vorm aan van cheques die gebruikt kunnen worden in een aantal handelszaken en inrichtingen, om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen tot het economisch herstel na de coronacrisis. De consumptiecheques kunnen besteld worden bij de leverancier waar eventueel reeds maaltijdcheques en/of ecocheques besteld worden. Hier kan u ook raadplegen waar ze besteed kunnen worden.

De werkgever betaalt een bijzondere sociale bijdrage van 16,5%. De werknemer is geen RSZ-bijdrage verschuldigd. De premie is vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

Op dit moment zijn de sectoren aan zet om eventueel ook te beslissen om de coronapremie op sectoraal niveau in te voeren.
Pas als op dit niveau niets wordt bepaald, kunnen onderhandelingen op ondernemingsvlak beginnen. De invoering dient in dat geval te gebeuren via cao in ondernemingen met vakbondsafvaardiging of via individuele schriftelijke overeenkomst. Dit laatste kunnen wij te uwer beschikking stellen. Neem dan zeker contact op met de juridische dienst of uw dossierbeheerder.

Opgelet! We raden wel aan indien u niet het volledige bedrag wenst toe te kennen om misschien toch nog even te wachten op de sectorale onderhandelingen. Hiermee vermijdt u dat u bijvoorbeeld een bepaald bedrag toekent (bv. 300 euro) en dat u sector binnenkort een coronapremie oplegt van 500 euro waardoor u in dat geval 2 keer de verwerkingskost zal moeten betalen.

Wenst u echter aan alle werknemers het volledige bedrag toe te kennen, dan hoeft u in principe ook niet meer te wachten op de sectorale onderhandelingen.

Bron: Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19 quinquies van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 29/07/2021.

Sodalis kan u begeleiden bij het invoeren van deze coronapremie!

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!