De verschillende regeringen van ons land hebben beslist om de registratieplicht n.a.v. de coronacrisis van Belgische ondernemingen van hun buitenlandse werknemers en zelfstandigen opnieuw in te voeren.

 

Het gaat concreet om werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven waarmee ondernemingen samenwerken. Let op, indien de werkzaamheden voor strikt privédoeleinden worden uitgevoerd, geldt deze verplichting niet. Deze regel is eveneens niet van toepassing op grensarbeiders of op personen die minder dan 48u in België verblijven.

 

Welke gegevens moet u registreren?

  • De naam en de voornamen van de zelfstandigen en werknemers
  • De geboortedatum
  • Het rijksregisternummer of het BIS-nummer als de persoon geen rijksregisternummer heeft
  • De verblijfplaats van de werknemer of de zelfstandige tijdens de werkzaamheden in België
  • Het telefoonnummer waarop de zelfstandige of de werknemer kan worden gecontacteerd
  • Indien van toepassing: de personen waarmee werknemer/zelfstandige in België samenwerkt

 

Dit register moet u bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Daarna moet u ze vernietigen. Deze gegevens dient u beschikbaar te houden in geval van controles door inspectiediensten.

 

Daarnaast blijft ook nog steeds het PLF formulier vereist.

 

Bron: Samenwerkingsakkoord 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens m.b.t. het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!