Nieuwe cao’s in voege
In september bereikten de sociale partners een akkoord omtrent enkele zaken om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Ondertussen werden een aantal van deze punten definitief geregeld in een cao.

Cao nr. 148: vereenvoudiging procedure economische werkloosheid voor bedienden
In principe moet een onderneming die beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden gebonden zijn door een cao (in de sector of de onderneming) of door een ondernemingsplan. Dit is voortaan niet meer nodig aangezien u zich kan beroepen op cao nr. 148 zowel voor de overgangsregeling als voor de algemene regeling economische werkloosheid.

U moet aldus geen ondernemingsplan meer opstellen of een ondernemings-cao afsluiten. Uiteraard blijven de andere voorwaarden wel nog van toepassing (C106A versturen naar RVA, kennisgeving 7 dagen voor aanvang aan werknemers, OR en RVA, melding eerste werkloosheidsdag van de maand, controlekaart). Hiervoor verwijzen we graag naar onze mailing van 6 augustus 2020.

Cao nr. 103/5: vereenvoudigde toegang tot tijdskrediet voor werknemers die tijdens de coronacrisis afwezig waren
Deze cao voorziet in een neutralisering van het corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan in de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde om tot tijdskrediet of tijdskrediet-landingsbaan te kunnen toetreden. Omdat er met deze periodes geen rekening wordt gehouden voldoen werknemers sneller aan de tewerkstellingsvoorwaarde in de gewone stelsels. Op deze manier  kunnen uw werknemers makkelijker overstappen naar de regeling van het gewone tijdskrediet of tijdskrediet landingsbaan.

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor vakantiegeld en vakantieduur
In de mailing van 29 september 2020 informeerden we u reeds over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor het vakantiegeld en vakantieduur tijdens de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020.
Daarnaast ligt een voorstel op tafel om deze dagen van tijdelijke coronawerkloosheid ook tot het einde van het jaar gelijk te stellen. Op dit ogenblik is dit echter nog steeds niet omgezet in wetgeving.

Verplichting bijhouden van register van buitenlandse werknemer verlengd
In de nieuwsbrief van augustus 2020 brachten wij u op de hoogte omtrent de verplichting van werkgevers en andere personen (bijvoorbeeld zelfstandigen of personen die een vrij beroep uitoefenen) in de bouw-, schoonmaak-, land-, tuinbouw- en vleesverwerkende sectoren om een reeks gegevens te verzamelen en te bewaren wanneer de werkgever tijdelijk een beroep doet op een loontrekkende of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft. Deze verplichting is nu verlengd tot 8 november 2020.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!