Omdat het aantal besmettingen opnieuw stijgt, heeft het Overlegcomité op 19 en op 24 maart 2021 een aantal verstrengingen aangekondigd. De beslissingen van 24 maart zijn ondertussen ook al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze maatregelen zijn op zaterdag 27 maart 2021 in werking getreden. Wat houden deze maatregelen in?

 

Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximum aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en “click-and-collect” blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels (waaronder voedingswinkels, apothekers, winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

 

Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Het betreft onder meer de schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagel- en massagesalons, kapperszaken en barbiers en tatoeage- en piercingsalons.

 

Strengere controles op telewerk

De controles op het verplichte telewerk worden opgedreven en aangescherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Op de website van de RSZ zou vanaf zaterdag een tool ter beschikking van de werkgevers worden gesteld waarop zij de aanwezigheden van de werknemers op de werkvloer zullen moeten registreren. Er zijn hierover nog veel onduidelijkheden en er wordt nog volop overleg gepleegd tussen de betrokken diensten.

 

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april 2021. Kleuterscholen hebben de mogelijkheid om open te blijven.

Er mogen wel nog examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

 

Niet-essentiële reizen van en naar het buitenland

Niet-essentiële reizen van en naar het buitenland blijven verboden tijdens de paasvakantie. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

Volgens het reeds gepubliceerde ministerieel besluit zouden niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vanaf 19 april 2021 opnieuw mogelijk zijn.

 

Sneltesten in bedrijven

Er zullen sneltesten worden ingezet voor werknemers uit risicogevoelige sectoren (meestal overheidsbedrijven) die niet aan telewerk kunnen doen. De FOD WASO heeft op haar website een kader gepubliceerd waarbinnen sneltesten in de onderneming mogelijk zijn. Dat kan in drie gevallen:

  • De arbeidsartsen kunnen testen uitvoeren in het kader van clusterbeheer: de arts kan alle of een deel van de werknemers op geregelde tijdstippen aan een test onderwerpen gedurende een door de arts vast te stellen termijn. Deze termijn kan verlengd worden in functie van vastgestelde besmettingen;
  • Ook zonder aanwijzingen van een actuele uitbraak, kan de arbeidsarts testen uitvoeren om de verspreiding van het virus te beperken en om de gezondheid van de werknemers te beschermen. Aan de testen buiten het kader van clusterbeheer zijn wel een hele reeks voorwaarden verbonden;
  • De sneltest kan ook worden opgelegd door de arts-sociaal inspecteur van de FOD WASO.

In elk geval moet de werknemer zijn toestemming geven om zich te laten testen en deze moet vrijwillig worden gegeven.

 

Openbaar vervoer

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Uitgezonderd op schooldagen mogen enkel de zitplaatsen aan het venster worden gebruikt. Deze regel geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

 

Bron: MB van 20 maart 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21 maart 2021 en www.info-coronavirus.be ; www.premier.be ; www.werk.belgie.be.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!