Op 13 april 2021 werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie gepubliceerd. Deze wet bevat een aantal steunmaatregelen waaronder ook de 120 bijkomende netto vrijwillige overuren.

Deze maatregel inzake de toepassing van goedkope vrijwillige overuren was reeds van toepassing in 2020 en het 1ste kwartaal 2021 voor alle werkgevers die behoren tot één van de cruciale sectoren opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

Verlenging van deze steunmaatregel

Men heeft nu beslist dat deze 120 bijkomende netto vrijwillige overuren van het 1e kwartaal 2021 ook gepresteerd kunnen worden in het 2e kwartaal 2021. Dit betekent dat het quotum van 120 overuren geldt voor beide kwartalen samen. Het gaat om bijkomende overuren. Deze uren komen dus boven op de reeds bestaande 100 vrijwillige overuren.

Hoezo 120 bijkomende vrijwillige overuren?

In tegenstelling tot de normale vrijwillige overuren zijn de vrijwillige overuren corona vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Er is eveneens geen toeslag verschuldigd en ook geen inhaalrust. Het nettoloon stemt dus overeen met het brutoloon.

Om deze vrijwillige overuren te mogen presteren dient er voorafgaandelijk een geschreven overeenkomst gesloten te worden met de werkgever. Dat akkoord is zes maanden geldig en kan nadien worden vernieuwd in de mate waarin de werknemer nog altijd wenst om deze overuren te presteren.

Cruciale sectoren?

Dit geldt voor alle werkgevers die behoren tot één van de cruciale sectoren opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020. Eind maart 2021 heeft men ook verduidelijkt dat deze bijkomende vrijwillige overuren ook van toepassing zijn op de bouwondernemingen (PC 124) en elektriciens (PC 149.01).

Twijfelt u of uw onderneming in aanmerking komt voor deze bijkomende vrijwillige netto overuren? Aarzel niet om met de juridische dienst contact op te nemen.

Bron: Wet 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Belgisch Staatsblad 13 april 2021.