De RSZ heeft in haar tussentijdse instructies bekendgemaakt dat de uren die studenten presteren in het 3de kwartaal 2021 niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. De regering heeft dit beslist om de relance na de coronacrisis te bevorderen en de economie te ondersteunen.
Concreet betekent dit dat studenten en hun werkgevers voor de periode tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021 gewoon verder kunnen werken met de verminderde RSZ-bijdragen en deze uren dus niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken.

Het naleven van dit contingent van 475 uur heeft ook gevolgen voor het recht op kinderbijslag en de belastingvermindering voor de ouders van de student. Momenteel onderzoekt men om beide regelgevingen af te stemmen op deze neutralisatie van het 3de kwartaal 2021. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!