Sinds 2 november 2020 is het verplicht om telewerk toe te passen, tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

 

Om er op toe te zien of deze maatregel nageleefd wordt, voeren de inspectiediensten in de maand januari flitscontroles uit in de tertiaire sector. De ministers voor sociale fraudebestrijding hebben beslist om de actie te verlengen met 1 maand en dus ook in februari verder te zetten.

 

Via de website van de SIOD wordt een checklist over sanitaire maatregelen COVID-19 ter beschikking gesteld. Specifiek voor de dienstenchequebedrijven wordt er ook een checklist ter beschikking gesteld. Op die manier kan u zich voorbereiden op een mogelijke controle. U kan de checklists terugvinden via volgende link: https://www.sirs.belgique.be/nl/checklists-controle

 

We informeerden u reeds omtrent het attest dat de werkgever verplicht moet bezorgen aan de werknemer wanneer hij niet kan telewerken of wanneer de werknemer uit noodzaak aanwezig moet zijn op de werkplaats.

 

De sociale inspectiediensten voeren controles uit op de naleving van de coronamaatregelen en het verplicht telewerk. In dat kader is het belangrijk dat u uw werknemer(s) die niet kunnen telewerken of bij wie het noodzakelijk is dat zij aanwezig zijn op de werkplaats een attest bezorgt dat kan worden voorgelegd bij controle.

 

Sodalis beschikt over een model van attest. Dit attest werd geactualiseerd naar aanleiding van concretere informatie vanuit de inspectiediensten.

 

U kan het vernieuwde attest opvragen bij de juridische dienst.

 

 

Bron: www.siod.belgie.be.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!