Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 bepaalt dat de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van COVID-19 gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten.

 

Deze gelijkstelling is van toepassing voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

In bepaalde sectoren wordt de eindejaarspremie berekend op basis van de effectief gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen, waarbij voor de gelijkgestelde dagen verwezen wordt naar de regeling uit de vakantiewetgeving. In deze sectoren  zullen de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona dus ook voor de eindejaarspremie meetellen als gewerkte dagen.

 

 

Bron: K.B. dd. 4 juni 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, B.S. 5 juni 2020.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!