De ministerraad heeft de nodige wetgevende teksten goedgekeurd om in 2021 aan de werknemers een coronapremie van maximum € 500 toe te kennen.

 

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, krijgen de mogelijkheid om aan hun werknemers een eenmalige verhoging toe te kennen in de vorm van een coronapremie van maximum € 500. De premie valt buiten de loonnorm.

 

De premie neemt de vorm aan van cheques die gebruikt kunnen worden in een aantal handelszaken en inrichtingen, om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen tot het economisch herstel na de coronacrisis.

De coronapremie kan worden toegekend tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021.

 

De werkgever betaalt een bijzondere bijdrage van 16,5%. De werknemer is geen bijdrage verschuldigd. De premie is vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

 

Deze ontwerpteksten worden nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Momenteel moeten de sectoren het ook eerst eens worden over de toekenning van deze premie tijdens de tweejaarlijkse onderhandelingen die deze zomer van start gaan. Pas als op dit niveau niets wordt bepaald, kunnen onderhandelingen op ondernemingsvlak beginnen. We raden u dan ook aan omtrent dit punt nog geen verbintenissen aan te gaan ten opzichte van uw personeel, maar te wachten op het resultaat van de onderhandelingen in uw sector.

 

 

Bron: www.news.belgium.be.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!