Toezicht op de Sociale Wetten is gestart met het opruimen van hun archief en het digitaliseren van alle controles uit het verleden. Werkgevers die in het verleden van de inspectie de opmerking hebben gekregen dat er geen arbeidsreglement aanwezig is in de onderneming en die dit nadien niet in orde hebben gebracht, kunnen een brief ontvangen van de FOD WASO Toezicht op de Sociale Wetten met daarin de vraag om een afschrift van het arbeidsreglement over te maken aan de inspectie.

 

 
Bovendien kunnen ondernemingen met een arbeidsreglement ouder dan 2005 ook een brief ontvangen met daarin de vraag om een geactualiseerd afschrift van het arbeidsreglement te bezorgen.

 
Twijfelt u of uw arbeidsreglement in orde is? Hebt u dergelijke brief ontvangen? Wenst u dit proactief in orde te brengen?

 
Wij helpen u hierbij graag verder!

 

 

 
Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!