Zoals reeds werd gecommuniceerd, diende men op 9 februari 2023 een wetsvoorstel in om het toepassingsgebied van de flexi-job arbeidsovereenkomst uit te breiden met het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) met als hoofdactiviteiten de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in de gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242.

Aangezien bakkers en banketbakkers, die bijdragen aan het ‘Waarborg en sociaal fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij’ reeds gebruik kunnen maken van flexi-jobs en de activiteit van een chocolatier vergelijkbaar is, werd uiteindelijk op 13 april 2023 de wet gepubliceerd tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot deze sector.

 

Bron: Wet van 26 maart 2023 houdende wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot de chocolatiers betreft, BS 13 april 2023.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!