Op 7 oktober 2020 hebben de sociale partners in de NAR de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 gesloten.

 

Deze cao maakt de overstap mogelijk vanuit het stelsel van het corona-tijdskrediet, de corona-landingsbanen en het corona-ouderschapsverlof naar het stelsel van tijdskrediet waarin de cao nr. 103 voorziet.

 

De periodes van schorsing of vermindering van arbeidsprestaties ten gevolge van een coronaloopbaanonderbreking worden door de cao immers geneutraliseerd voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarden.

 

Voorbeeld: een werknemer vraagt 1/5de tijdskrediet aan om te zorgen voor zijn kind jonger dan 12 jaar. In de 12 maanden die zijn schriftelijke aanvraag voorafgaan, nam hij 2 maanden voltijds corona-ouderschapsverlof op. Aangezien het corona-ouderschapsverlof voortaan geneutraliseerd wordt voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde, betekent dit dat de werknemer de 12 maanden voltijdse tewerkstelling moet rechtvaardigen in de 14 maanden (12 maanden + 2 geneutraliseerde maanden) voorafgaand aan zijn schriftelijke aanvraag.

 

 

Bron: www.cnt-nar.be, cao nr. 103/5 dd. 7 oktober 2020 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!