In het Belgisch Staatsblad verschijnt elk jaar een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden. De lijst maakt soms een onderscheid tussen het prijsniveau in de hoofdstad, andere belangrijke steden en de rest van ieder land.

U kan deze bedragen ook toepassen voor uw werknemers die u voor het werk tijdelijk naar het buitenland stuurt. De kosten die zij daar maken, mag u op forfaitaire wijze terugbetalen. U moet dus geen verantwoordingsstukken voorleggen voor de gemaakte kosten, op voorwaarde dat u niet meer terugbetaalt dan de in de landenlijst opgenomen bedragen. Sinds 10 oktober 2013 maakt de fiscus een onderscheid tussen dienstreizen langer of korter dan 30 kalenderdagen.

Op 3 oktober 2017 werd de landenlijst met bedragen, van toepassing vanaf 1 oktober 2017, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze lijst wordt echter vervangen door de publicatie van een nieuwe landenlijst, van toepassing vanaf 22 november 2017.

Wijzigingen

Voor heel wat bestemmingen is er een verschil tussen de forfaitaire verblijfsvergoedingen die op de vorige landenlijst stonden (die gold vanaf 1 oktober 2017) en die op de nieuwe landenlijst staan (geldig vanaf 22 november 2017).

Bovendien staan er een aantal bestemmingen op de nieuwe landenlijst die op de vorige lijst waren weggevallen:

  • China, Macau;
  • Guam;
  • Kiribati;
  • Niue;
  • Northern Mariana Islands.

Overgangsregeling

Voor buitenlandse dienstreizen toegestaan tussen 1 oktober 2017 en 22 november 2017 waarvoor nog geen enkele dagelijkse forfaitaire vergoeding en/of vergoeding voor huisvestingskosten werd uitbetaald op 22 november 2017, worden de bedragen vastgelegd volgens de nieuwe landentabel. Indien de vorige landentabel echter voordeliger zou zijn, mogen deze bedragen nog toegepast worden tot 22 november 2017.

 

Bron: Ministerieel besluit van 16 november 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, B.S. 22 november 2017.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!