De Arbeidsdeal (Wet van 3/10/2022 houdende diverse bepalingen) bepaalt dat alle voltijdse werknemers een individueel opleidingsrecht hebben:

  • In ondernemingen met minstens 20 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 individuele opleidingsdagen per jaar vanaf 2024.
  • In ondernemingen met meer dan 10 en minder dan 20 werknemers: gemiddeld 1 dag opleiding per voltijds equivalent per jaar vanaf 2024;
  • In ondernemingen met minder dan 10 werknemers: geen individueel opleidingsrecht.

De opleidingsdagen moeten pro rata worden berekend voor deeltijdse werknemers en werknemers die geen volledig jaar in dienst zijn.
Opgelet: sectoraal kunnen bij collectieve arbeidsovereenkomst andere regels gelden.

Om dit individueel opleidingsrecht op te volgen, dient de werkgever met 20 werknemers of meer verplicht een opleidingsplan op te maken tegen 31 maart 2024. Aangezien deze deadline dichterbij komt, willen we jou hieraan opnieuw herinneren.

Werkgevers met minder dan 20 werknemers hoeven niets te ondernemen!

Telling aantal werknemers
De berekening van het aantal werknemers dient te gebeuren op basis van de gemiddelde tewerkstelling in voltijdse equivalenten tijdens de referteperiode voorafgaand aan de 2 jaarlijkse periode die voor de eerste keer begint op 1 januari 2024 (concreet dus de periode 1 oktober 2022 tot 30 september 2023). Dit aantal werknemers wordt berekend op het niveau van de juridische entiteit.

Concreet
In het opleidingsplan dien je te vermelden welke opleidingen voor welke functies en/of doelgroepen aangeboden worden door de onderneming. Hiervoor mag rekening gehouden worden met formele opleidingen (bv. door externe instanties georganiseerd) of informele opleidingen (bv. opleiding of coaching op de werkvloer). Het plan moet ook opleidingen voorzien om het tekort aan kandidaten voor de knelpuntberoepen in de sector waartoe de werkgever behoort, aan te pakken. Verder dient er ook rekening gehouden te worden me genderdimensie.

Een algemeen model kan je hier terugvinden. Daarnaast kunnen de sectoren via een cao de minimale voorwaarden vaststellen waaraan het opleidingsplan moeten voldoen. Onder andere volgende sectoren stellen alvast hun model ter beschikking:

Procedure
Je dient dit opleidingsplan minstens 15 dagen voor de vergadering aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging te bezorgen indien dit van toepassing is voor jouw onderneming. Zij moeten hierover hun advies geven tegen 15 maart. De inhoud van het plan moet definitief vastgesteld worden tegen 31 maart.

Heb je geen ondernemingsraad of syndicale afvaardiging dan moet je het plan tegen uiterlijk 15 maart voorleggen aan de werknemers. De inhoud van het plan moet definitief vastgesteld worden tegen 31 maart.

Ten slotte dient je het opleidingsplan in principe elektronisch door te sturen, maar de bevoegde instantie is tot op heden nog niet bekend. Daarom dien je het plan op dit moment gewoon te bewaren op de onderneming en kunnen voorleggen in geval van controle.