Eind vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, aan de Nationale Arbeidsraad advies gevraagd over de mogelijkheid tot verhoging van de geschenken die een werkgever in bepaalde omstandigheden vrij van sociale bijdragen kan toekennen aan zijn werknemers.

De bedoeling hiervan is de bedragen van de geschenken die een werkgever kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, een pensionering of een huwelijk te verhogen.

Intussen heeft de Nationale Arbeidsraad hierover op 21 februari 2018 een positief advies uitgebracht.

 

  1. Eindejaarsgeschenken

Werkgevers kunnen hun werknemers vrijgestelde geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques geven ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar voor een bedrag van maximum € 35 per werknemer, eventueel te verhogen met € 35 per kind ten laste.

Deze grenzen zullen verhoogd worden naar € 40 per werknemer, eventueel te verhogen met € 40 per kind ten laste.

 

  1. Eervolle onderscheiding

Wanneer een werknemer een officiële of burgerlijke onderscheiding ontvangt buiten de onderneming, bijvoorbeeld een ereteken, laureaat van de arbeid, enz., dan kan de werkgever hiervoor aan de werknemer een geschenk toekennen. Het maximumbedrag dat hiervoor aan de werknemer toegekend kan worden, zal verhoogd worden van € 105 naar € 120 per werknemer per jaar.

 

  1. Pensionering

Ter gelegenheid van een pensionering kunnen werkgevers ook geschenken of geschenkcheques toekennen voor een bedrag van € 35 per dienstjaar met een minimum van €105 en een maximum van € 875.

In de nieuwe regeling worden deze bedragen verhoogd tot € 40 per dienstjaar met een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000.

 

  1. Huwelijk of wettelijke samenwoning

Ter gelegenheid van een huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning kan er door de werkgever een geschenk van € 200 toegekend worden aan de werknemer. Dit bedrag zal verhoogd worden tot
€ 245.

 

  1. Vakbondspremie

In bepaalde sectoren kunnen werknemers die aangesloten zijn bij een vakorganisatie hiervoor een vakbondspremie krijgen via de vakbond. De NAR adviseert om ook dit bedrag mee te verhogen van € 135 naar € 145.

 

De Nationale Arbeidsraad ondersteunt in het advies tenslotte ook de vraag van de minister naar een fiscale harmonisering.

 

Deze aanpassingen moeten wel nog officieel bevestigd worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Advies nr. 2.077 van de NAR van 21 februari 2018 – Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!