Sinds we in code geel zitten, zijn heel wat preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, afgeschaft. Maar de regering wenst lessen te trekken uit het verleden en voert in de Codex over het Welzijn op het werk een nieuw hoofdstuk in met preventiemaatregelen die op het werk moeten nageleefd worden in geval van een epidemie of pandemie.

 

Deze bijzondere preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard die zijn vastgelegd in een nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ die vanaf 7 maart 2022 in de plaats komt van de huidige generieke gids. U kan de nieuwe gids raadplegen via de volgende link: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/generiekegids_maart2022.pdf

 

De gids is opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemings-, sector- of overheidsniveau:

  • de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  • de interventiefase: strenge re preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
  • de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens.

 

Bron: KB van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie, BS 10 maart 2022 en www.werk.belgie.be

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!