Eerder informeerden we je al over de wetgeving omtrent de bescherming van klokkenluiders en de implementatie hiervan in de Belgische wetgeving. De invoering van de klokkenluiderswetgeving heeft de volgende gevolgen:

  • ondernemingen in België met minstens 50 werknemers per juridische entiteit, moeten een intern meldingskanaal opzetten;
  • de overheid moet onafhankelijke en autonome externe meldingskanalen opzetten voor het ontvangen en behandelen van informatie over inbreuken;
  • bescherming van klokkenluiders en maatregelen tegen represailles of dreiging met represailles tegen beschermde personen.

De wet van 9 februari 2024 verduidelijkt nu dat de drempel van 50 werknemers jaarlijks opnieuw moet worden gecontroleerd. Uit de eerdere wetgeving leek het alsof er enkel rekening moest worden gehouden met de referteperiode van de sociale verkiezingen, d.w.z. een telling om de 4 jaar.

Nu wordt verduidelijkt dat het aantal werknemers per juridische entiteit moet worden berekend zoals de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling bij de sociale verkiezingen, waarbij dit gemiddelde jaarlijks op 1 januari moet worden berekend over de referteperiode van de 4 trimesters van het voorgaande jaar. De volgende berekeningswijze wordt gehanteerd:

aantal dagen dat een werknemer ‘DIMONA-geregistreerd’
was tijdens een periode van 4 trimesters*

————————————————————————————–

365

* Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst, tellen eveneens mee.

Deze wet treedt in werking op 31 maart 2024. Wat concreet betekent dat je, als werkgever, vanaf 1 januari 2025 telkens op 1 januari gaat moeten controleren of de drempel van 50 is bereikt.

Bron: Wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 21 maart 2024

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!