Vanaf 1 februari 2017 dienen alle betalingen inzake bedrijfsvoorheffing die niet verlopen via een erkend sociaal secretariaat uitsluitend op volgend rekeningnummer betaald te worden:

  • Voor regio Brussel en regio Wallonië, indien uw officiële taal Frans is:

Team Perception Précompte professionnel  teamPRP@minfin.fed.be

Tel.: 02/575 66 40

IBAN BE32 6792 0022 7602

 

  • Voor regio Brussel en regio Vlaanderen, als uw officiële taal Nederlands is:

Team Inning Bedrijfsvoorheffing   teamBV@minfin.fed.be

Tel.: 02/575 66 30

IBAN  BE96 6792 0022 7905 

 

  • Voor de Duitstalige regio, als uw officiële taal Duits is:

Team  Eupen      steueramt.eupen@minfin.fed.be

Tel.: 02/578 23 70

IBAN BE15 6792 0025 9530