Vanaf 1 februari 2017 dienen alle betalingen inzake bedrijfsvoorheffing die niet verlopen via een erkend sociaal secretariaat uitsluitend op volgend rekeningnummer betaald te worden: BE96 6792 0022 7905 – met de gestructureerde mededeling “Team Inning bedrijfsvoorheffing”.