Zoals u misschien reeds heeft vernomen is er onlangs wat gewijzigd in de berekening van het belastbaar voordeel alle aard voor een kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Tot voor kort werd een onderscheid gemaakt in de berekeningswijze van het voordeel al naargelang het onroerend goed wordt toegekend door een natuurlijk persoon dan wel door een rechtspersoon. Dit werd echter in de rechtspraak meermaals beschouwd als een ongelijke behandeling en de fiscus volgt nu ook deze rechtspraak.

             

               Formule: 100/60 x geïndexeerd KI

               Verhoogd met 5/3 indien het gaat om een gemeubelde woning.

 Deze formule moet niet enkel toegepast worden voor 2018, maar de berekening moet ook herzien worden voor de inkomsten van 2017.

Er zijn drie manieren om het belastbaar bedrag voor 2017 nog recht te zetten, namelijk:

  • Wanneer u de aangifte nog niet ingediend hebt, dan kan u het belastbaar bedrag zelf aanpassen in uw aangifte via Tax-On-Web;
  • Wij kunnen voor u ook het belastbaar bedrag aanpassen. In dat geval zal er een nieuwe aangifte 274 en een nieuwe Belcotax moeten gebeuren. Indien u wenst dat wij dit aanpassen, gelieve dan te reageren uiterlijk vóór 31 juli;
  • U kan ook een bezwaarschrift indienen tegen uw aanslag met als rechtvaardiging ‘Circulaire 2018/C/57’.

 

Voor 2018 dient u gewoon het belastbaar bedrag op basis van de nieuwe formule aan ons door te geven.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!