Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht denkt u er misschien over na om uw werknemers iets extra toe te kennen. In dat geval kan het interessant zijn om de piste van de winstpremie eens te onderzoeken.

 

Het systeem van de winstpremie laat ondernemingen toe om een deel of het geheel van de winst van een afgesloten boekjaar toe te kennen aan haar werknemers, in de vorm van een premie uitgekeerd in speciën. De winstpremie valt buiten de loonnorm en kent een gunstige fiscale en sociaalrechtelijke behandeling. In hoofde van de werknemer is de winstpremie onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 7%. De werkgever is geen patronale bijdragen verschuldigd. Ze is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en wordt beschouwd als een verworpen uitgave.

 

De winstpremie kan worden toegekend door elke onderneming, vereniging of instelling die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. De winstpremie dient toegekend te worden aan alle werknemers van de onderneming.

 

Er bestaan twee vormen van winstpremie:

  • De identieke winstpremie: dit is een winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van de werknemers.
  • De gecategoriseerde winstpremie: dit is een winstpremie waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria. Het toepassen van de objectieve criteria mag echter niet leiden tot een differentiatie die groter is dan een verhouding 1 en 10.

 

 

Bent u geïnteresseerd in de winstpremie en wenst u meer informatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de juridische dienst.