Werkgevers die werknemers tewerkstellen met een variabel deeltijds uurrooster moeten het uurrooster sinds de arbeidsdeal van november 2022 minstens 7 werkdagen op voorhand bekend maken. Voordien was de standaard bekendmakingstermijn 5 werkdagen.

Door middel van een sectorale cao kon deze termijn van 7 werkdagen wel verkort worden tot minstens 3 werkdagen (voordien was dit minimum 1 werkdag).

De arbeidsdeal zelf voorziet een uitzondering op deze regels voor enkele sectoren. Dit is met name het geval voor PC 110 (textielverzorging), PC 121 (schoonmaak), PC 145 (tuinbouw), PC 200 (enkel bedienden in rijscholen) en PC 302 (horeca).

 

Werkgevers die vóór 20 november 2022 al werknemers tewerkstelden met variabele deeltijdse uurroosters, moeten controleren of hun arbeidsreglement nog aangepast moet worden. De arbeidsdeal geeft de betrokken werkgevers tijd tot 20 augustus 2023 om dit in orde te maken.

 

Indien dit voor jouw onderneming nog niet in orde is, zal je alsnog een bijvoegsel bij het arbeidsreglement moeten opmaken. Je moet hierbij de normale wijzigingsprocedure volgen met bekendmaking in de onderneming. Nadien moet de bijlage ook online geregistreerd worden bij de inspectie.

 

Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!