Werknemers die werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zullen vanaf 15 april 2023 een basisveiligheidsopleiding van 8 uur moeten volgen. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien voor werknemers die nu reeds op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen werken.

Toepassingsgebied

Voor de bouwsector (PC 124) bestaat deze verplichting reeds. Het nieuwe koninklijk besluit breidt de verplichting uit tot andere sectoren, zoals de metaal (PC 111), tuinbouw (PC 145), enz. Opgelet! Het gaat enkel om werknemers die op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen werken, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 25 januari 2001: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

De opleiding moet niet alleen worden gevolgd door de werknemers van een aannemer, maar ook door de werkgevers zelf die een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen en de zelfstandigen.

 

Uitzonderingen

De veiligheidsopleiding moet niet worden gevolgd wanneer de werknemer, werkgever of zelfstandige:

  • beschikt over een attest waaruit blijkt dat hij de nodige kennis heeft verworven door het volgen van een andere opleiding; of
  • kan aantonen dat hij in de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar ervaring heeft verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

 

Organisatie van de opleiding

De opleiding moet een totale duur van minstens 8 uur hebben en moet regelmatig worden herhaald, tenzij de werkgever kan aantonen dat de kennis van de werknemers actueel blijft door regelmatige of continue opleiding, informatieverstrekking en praktijkervaring.

De opleiding moet worden gevolgd alvorens de werken op de bouwplaats aanvatten. Is dit niet mogelijk, moet de opleiding binnen één maand na aanvang van de werken worden gevolgd.

 

Sectorale regels

De inhoud en de nadere regels over de basisveiligheidsopleiding kunnen worden uitgewerkt in een sectorale cao.

Het nieuwe koninklijk besluit doet ook geen afbreuk aan de strengere regels of praktijken die van toepassing zijn in een bepaalde sector of onderneming of op de werknemers van een opdrachtgever die werkzaamheden verrichten op een tijdelijke of mobiele bouwplaats die zich bevindt in de inrichting van de opdrachtgever.

 

Overgangsmaatregel

Werknemers, werkgevers en zelfstandigen die reeds werkzaam zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, krijgen de tijd tot 15 april 2024 om een basisveiligheidsopleiding te volgen.

 

Communicatie op de bouwplaats

Om de communicatie op de bouwplaats te verbeteren, moet de werkgever – voorafgaand aan de tewerkstelling op de bouwplaats – de werknemers infomeren over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan het werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. Alsook moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemers deze informatie effectief hebben begrepen.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, BS 14 april 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!