In de strijd tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt, hebben sociale inspecteurs vanaf 1 april 2018 de mogelijkheid om anonieme testen af te nemen bij ondernemingen wanneer er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie.

De inspecteurs kunnen zich voordoen als (potentiële) klanten of werknemers zonder zich als inspecteur kenbaar te maken.

De zogenaamde ‘mystery calls’ kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij een gegronde klacht of melding tegen een dienstenchequebedrijf, een uitzendkantoor of een aanwervende werkgever.

Alvorens de inspecteurs kunnen overgaan tot deze anonieme testen, moeten zij een schriftelijk en voorafgaand akkoord hebben van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings. Bovendien moeten zij alle acties die zij ondernemen en de resultaten ervan nadien schriftelijk meedelen aan de arbeidsauditeur/procureur.

 

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!