Ten gevolge van de maatregelen genomen door de regering op woensdag 24 maart zit u onwaarschijnlijk met veel vragen. We verstuurden afgelopen vrijdag reeds de informatie voor deze week. Bij deze ook een antwoord op de bijkomende vragen m.o.o. de paasvakantie.

Annulatie kampen in de paasvakantie van maandag 5 april tot vrijdag 16 april

De werknemer die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie een minderjarig kind zelf moet opvangen, kan hij/zij voor die dagen beroep doen op het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Met gedeeltelijke annulatie wordt bedoeld dat er vóór de beslissing van het Overlegcomité van 19 maart 2021 meer kinderen waren ingeschreven dan nu nog toegelaten, waardoor de inschrijving van bepaalde kinderen is geannuleerd.

De werknemer kan enkel gebruik maken van dit recht indien het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang.

ACTIE

  • De werknemer dient de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen.
  • Er dient een aangepast attest ingevuld te worden door de werknemer en de organisator van het kamp of de opvang. Dit vindt u terug via de volgende link: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/opvang-kind-vakantie-annulatie-corona
  • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid is nog steeds van toepassing. Concreet betekent dit dat u als werkgever op het einde van de maand de dagen tijdelijke werkloosheid aan ons moet doorgeven.

Herhaling: Schoolweek van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april

Alle scholen sluiten vervroegd van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april. De scholen zijn wel verplicht om in opvang te voorzien voor kinderen van wie de ouders niet kunnen telewerken.

Dit brengt met zich mee dat er heel wat werknemers niet zullen kunnen werken. In dit geval is het mogelijk om uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen en dus van het werk afwezig te zijn wanneer de werknemer moet instaan voor de opvang van een minderjarig kind dat niet naar school kan gaan.

ACTIE

  • De werknemer dient de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen.
  • Er dient GEEN attest ‘opvang kind sluiting corona’ ingevuld te worden door de werknemer.
  • De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid is nog steeds van toepassing. Concreet betekent dit dat u als werkgever op het einde van de maand de dagen tijdelijke werkloosheid aan ons moet doorgeven.

Opgelet: indien de crèche sluit omwille van corona dient er wel een attest ingevuld te worden. Dit geldt eveneens voor werknemers die gevolg geven aan de oproep van de autoriteiten om een kind niet naar de kleuterschool te laten gaan en zelf in te staan voor de opvang.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!