Nu 2018 achter de rug is, willen we u op voorhand verwittigen over het afsluiten van de lonen voor 2018. De fiscale inkomsten moeten op jaarbasis gerapporteerd worden aan FOD Financiën via het systeem “Belcotax”.

 

 

 

Om dit tijdig en correct te kunnen doen zal Sodalis in eerste instantie enkel die gegevens verwerken zoals we die uiterlijk kennen op 22/02/2019.

Correcties en aanpassingen m.b.t. 2018 die na deze datum nog moeten verwerkt worden, zullen mogelijk te laat aangegeven worden, wat aanleiding kan geven tot  extra controles door FOD Financiën op uw vennootschap en tot sancties.

 

Samen met u wenst Sodalis VZW de eventuele verhoogde boetes, ten gevolge van de extra controles, te vermijden!

Hou er daarom rekening mee om ten laatste in januari de wijzigingen voor 2018 door te geven aan uw dossierbeheerder.

 

Hiervoor hanteren we de volgende deadlines en tarieven voor de behandeling van de originele en aanvullende Belcotax-aangiften:

 

Belcotax: Ontvangen bij Sodalis VZW Tarief
Originele aangifte op 22/02/2019 Inbegrepen in de algemene beheerskosten
Aanvullende aangifte Tussen 23/02/2019 en 7/06/2019 21 € (excl. BTW)
Aanvullende aangifte Na 07/06/2019 42 € (excl. BTW)

 

 

Daarnaast willen we van de gelegenheid gebruik maken om de specifieke korting voor kleine ondernemingen in herinnering te brengen. Dit is een korting (vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing) van 0,12% van de bedrijfsvoorheffing voor de profitsector of van 1,12% voor de non-profit.

 

De criteria hiervoor zijn:

Gedurende het laatst en voorlaatst afgelopen boekjaar

  • een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximum 50 personeelsleden;
  • en een jaaromzet (excl. BTW) van maximum 9.000.000 EUR;
  • en een balanstotaal van maximum 4.500.000 EUR;

 

OF hoogstens één van deze criteria overschrijden gedurende de twee voorgaande boekjaren.

 

Uw onderneming heeft geen recht op de vrijstelling als 2 of 3 van bovenstaande criteria overschreden worden gedurende de 2 voorgaande boekjaren.

 

Indien uw situatie wijzigt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Indien uw situatie niet gewijzigd is, dan hoeft u voor de korting voor kleine ondernemingen verder niets te ondernemen.

 

 

Heeft u hierover verdere vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

 

Vriendelijke groeten,

VZW Sodalis