Recent is er een advies verschenen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) met betrekking tot de voorbereiding van de sociale verkiezingen 2020. In het advies spreekt de NAR zich (op basis van een nota van de FOD WASO) uit over een aantal voorstellen tot wijziging van de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen, die zouden moeten worden aangebracht voor de sociale verkiezingen 2020. Bovendien wenste de NAR uit eigen beweging ook voorstellen te doen om de verkiezingsprocedure te optimaliseren.

 

 

Hieronder bespreken we kort enkele belangrijke punten uit het advies:

 

Datum verkiezingsperiode

De FOD WASO heeft aangegeven dat er een aanpassing moet gebeuren van de wet, aangezien de precieze datum van de sociale verkiezingen 2020 moet worden vermeld. De datum wordt vastgelegd na advies van de sociale gesprekspartners. De NAR stelt voor dat de sociale verkiezingen plaatsvinden van 11 mei tot en met 24 mei 2020.

 

Verschuiving referentieperiode

De FOD WASO had reeds bij de sociale verkiezingen van 2016 voorgesteld om de aanvang van de referentieperiode die van toepassing is voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel aan te passen, zodat die berekeningsperiode ten einde is vooraleer de voorverkiezingsperiode aanvat (X-60). Hierdoor wil men situaties vermijden waarin een werkgever die begin december een procedure voor sociale verkiezingen opstart, bij het einde van de referentieperiode (momenteel 31 december) dient vast te stellen dat hij de drempel niet haalt. Het voorstel werd uiteindelijk niet opgenomen in de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen 2016.

 

Om te voldoen aan de bezorgdheden van de FOD WASO, stelt de NAR voor om de referentieperiode van de sociale verkiezingen 2020 vast te leggen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 (het laatste trimester van 2018 en de eerste drie trimesters 2019) en de wetgeving aan te passen. De NAR stelt eveneens voor om de periode voor het berekenen van het aantal uitzendkrachten te vervroegen, namelijk naar het tweede trimester van het kalenderjaar 2019. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte!

 

 

 

Bron: Advies Nr. 2.103 van 23 oktober 2018 betreffende de sociale verkiezingen 2016 – voorbereiding sociale verkiezingen 2020, www.nar-cnt.be.

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!