Beste klant,

Het ABVV kondigt vakbondsacties aan tussen 10 mei en 10 juni 2021. Ze zijn tegen het bemiddelingsvoorstel van de regering en vinden ze dat “zonder IPA er ook geen sociale vrede kan zijn”.

De individuele afwezigheden in verband met deze actie zouden volgens de vakbond beschouwd moeten worden als afwezigheid wegens staking.

De werkgeversorganisaties zijn van mening dat die brief getuigt van een duidelijk gebrek aan respect van de elementaire regels van de sociale dialoog: hij komt niet alleen te laat, maar vermeldt bovendien geen dag of plaats, noch het soort vakbondsacties dat gevoerd zal worden en bevat vooral geen engagement van de vakbonden om de nodige schikkingen te nemen met de werkgevers in de verschillende sectoren en bedrijven.

Hoe dan ook zullen de werknemers die stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren dat ze niet hebben gewerkt. Het is toegestaan de uitzendkrachten tijdens de vakbondsmanifestaties in dienst te houden, behalve in geval van staking in de onderneming, waarbij iedere situatie afzonderlijk met het uitzendbureau moet worden geëvalueerd.

Bron: Febetra

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!