Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer, heeft zijn actieplan voor het jaar 2018 voorgesteld.

Dit jaar liggen de prioriteiten van de controlediensten op internationale sociale dumping, schijnzelfstandigen en grootstedenbeleid (gerichte controles in grootsteden zoals Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt en Luik).

Ook een aantal sectoren krijgen bijzondere aandacht van de inspectiediensten. In deze sectoren zullen opnieuw doelgerichte controles volgen:

 

Bouw

In de bouwsector (werken in onroerende staat en werven) moeten minstens 2.000 controles uitgevoerd worden die ook in het weekend, na 18 uur en tijdens het bouwverlof plaatsvinden.

 

Elektrotechnische sector

In de elektrotechnische sector mikt de staatssecretaris op minstens 400 controles. Deze sector heeft immers zwaar te lijden onder de oneerlijke concurrentie, onder meer vanuit Oost-Europa.

 

Schoonmaak

De geplande 270 controles in de schoonmaaksector richten zich voornamelijk op zwartwerk, ‘valse onderwerpingen’ en misbruik van deeltijdse arbeid.

 

Horeca

In de horecasector zijn 2.200 controles voorzien met specifieke aandacht voor zwartwerk.

 

Transport

De transportsector heeft te kampen met allerlei vormen van fraude: tachograaffraude, sociale dumping en illegale cabotage. Daarom zullen er minimum 600 controles op de weg en bij de transportondernemingen gebeuren.

De taxisector kan zich aan 50 controles verwachten met de focus op de naleving van de minimumlonen. Per grootstad moet er ook minstens één controle gebeuren op de diensten van verhuur van auto’s met chauffeur.

Ook de verhuissector wordt gecontroleerd op de naleving van de minimumlonen door middel van een 50-tal contro’es.

 

Vleessector

In de vleessector, en meer bepaald de slachthuizen en vleesversnijderijen, zullen 50 controles uitgevoerd worden met als aandachtspunten illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen en onwettige terbeschikkingstelling.

 

Bewaking

Minstens 40 controles zullen zich in deze sector richten op de naleving van de minimumlonen.

 

Land- en tuinbouw

Minstens 100 controleacties zullen illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detachering en onwettige terbeschikkingstelling viseren.

 

Garage en carwash

In 2018 zullen minstens 150 controleacties in de sector van de garages en de carwashes uitgevoerd worden.

 

Metaal en technologie

In de metaal- en technologiesector zijn minstens 100 controles gepland in 2018.

 

Begrafenis

De begrafenissector mag zich in 2018 aan minstens 50 controleacties verwachten.

 

Naast deze sectoren beoogt het actieplan ook specifieke situaties te controleren zoals de tijdelijke werkloosheid, de aangifte van werken in de bouw-, vlees- en bewakingssector, de naleving van de regels voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk.

 

Het is echter niet alleen belangrijk om de sociale fraude te bestrijden, maar ook om preventief te werken en sociale fraude te voorkomen. Om de sociale fraude in ons land efficiënt aan te pakken, dienen drie belangrijke randvoorwaarden vervuld te zijn:

  1. De lasten op arbeid moeten verder verlaagd worden om het zwartwerk te verminderen;
  2. De wetgeving dient zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te zijn en de administratieve lasten dienen beperkt te zijn, om inbreuken te vermijden en controles te vergemakkelijken;
  3. De pakkans moet voldoende hoog zijn via effectieve en efficiënte controles, vooral in de arbeidsintensieve sectoren (transport, horeca, bouw, schoonmaak, …) die gevoeliger zijn voor sociale dumping.

 

Bron: www.phillipedebacker.be en www.siod.belgie.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!