Weduwen en weduwnaars jonger dan 65 jaar met een overlevingspensioen die één of meer kinderen ten laste hebben, mogen sinds 1 januari 2023 meer bijverdienen.

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende inkomensgrenzen:

  Kinderlast

 

 

 

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezins-pensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevings-pensioen Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezins-pensioen)
Werknemer (bruto) neen € 9.236 € 21.505 € 26.678
ja € 13.854 € 26.881 + € 5.376     per kind ten laste € 32.451
Zelfstandige (netto) neen € 7.389 € 17.204 € 21.342
ja € 11.083 € 21.505 + € 4.301 per kind ten laste € 25.960

 

 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS van 30 december 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!