De RSZ heeft een aanpassing gepubliceerd van de maximale kostenforfaits in verband met werkkledij.

Vanaf 1 januari 2024 aanvaardt de RSZ onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 2,08 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 2,08 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

Deze forfaitaire kostenvergoeding wordt alleen aanvaard wanneer het gaat om werkkledij in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld overalls of veiligheidsschoenen) of om andere kledij die door de werkgever verplicht wordt opgelegd (bijvoorbeeld uniformen) en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij gedragen kan worden.

Daarnaast hanteert de RSZ nog een tweede kostenvergoeding voor het onderhoud en de slijtage van kledij van de werknemers zelf. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt dit forfait € 1,04 per dag en heeft betrekking op gewone kledij (bijvoorbeeld jeans of t-shirts) of onderkledij die wegens de vuile werkomstandigheden veelvuldig gewassen moet worden.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2024/1.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!