Wat?

Werknemers die minder dan € 2.500 bruto per maand verdienen, komen mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus.

 

Met die bonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven.

 

De jobbonus is geen eenmalige premie, maar keert elk jaar terug. In het najaar ontvangen de rechthebbende personen een brief op papier of via de e-Box. Dat is ook voor 2023 het geval: wie recht heeft op een jobbonus in 2023 (berekend op basis van loon- en prestatiegegevens in 2022), zal daarover ten vroegste vanaf november 2023 op de hoogte gebracht worden.

 

Bedrag?

Het bedrag van de jobbonus is afhankelijk van het gemiddeld maandelijks brutoloon van de werknemer in het jaar 2021. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie. Als de werknemer bij meerdere werkgevers aan de slag gaat, worden alle brutolonen opgeteld.

Het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal € 600 bij een voltijdse tewerkstelling.

Aanpassing?

Door verschillende overschrijdingen van de spilindex en het sociaal akkoord van juni 2021 dat de minimumlonen verhoogde, is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen gestegen.

 

Om ervoor te zorgen dat een persoon die tegen een minimumloon werkt een volledige jobbonus krijgt, is het dus nodig om de loongrenzen van de jobbonus aan te passen. De bovengrens moet mee worden aangepast om de doelgroep niet te verkleinen en de promotieval niet te versterken. Gezien de vele aanpassingen doorheen 2022 werd geopteerd om twee verschillende bovengrenzen te hanteren. Er moet ook steeds worden bewaakt dat er onder de loongrens van de federale werkbonus wordt gebleven.

 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief het uitvoeringsbesluit met de regeling van een jobbonus, om de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus aan te passen.

 

Wij volgen dit verder op. Zodra deze nieuwe bedragen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatblad, brengen wij je hiervan op de hoogte.

 

Bron: Beslissing van 2 juni 2023 van de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele en Vlaams minister Jo Brouns.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!