In de instructies voor het vierde kwartaal van 2017 heeft de RSZ het bedrag van de bureaukosten aangepast.

 

U mag een forfaitair bedrag van € 124,45 per maand (voorheen: € 122,01) terugbetalen aan uw werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren. Deze terugbetaling dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, enz. wanneer de werknemer in zijn woning een ruimte moet inrichten om van thuis uit te werken.

 

Voor werknemers die in de onderneming een werkplaats hebben, aanvaardt de RSZ dit forfait enkel als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om een werknemer die de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hem geldt bijna uitsluitend verricht op een werkplek ingericht door de werkgever.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2017/4.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!