Op zaterdag 6 juli 2019 zullen de sociale inspectiediensten flitscontroles houden in de horeca.

Bij een sociale flitscontrole krijgt een werkgever op hetzelfde moment verschillende inspectiediensten over de vloer (RVA, RSZ, FOD WASO,…).

 

 

De focus van de controle zal liggen op illegale tewerkstelling (controle van arbeidskaarten en verblijfsvergunningen) en zwartwerk. Bovendien zullen de sociale inspectiediensten nagaan of de sociale documenten in uw onderneming in orde zijn.

Volgende zaken kunnen onder meer gecontroleerd worden:

  • de arbeidsovereenkomsten en de eventuele bijlagen (met bijzondere aandacht voor deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentenovereenkomsten en uitzendcontracten);
  • deeltijdse tewerkstelling: het afwijkingsregister of registratiesysteem;
  • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle uurroosters en de verplichte bijlagen) en bewijs van registratie;
  • de Dimona-aangifte;
  • prestatie- en loongegevens van werknemers;

 

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld. Deze checklist bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

 

Let op, onaangekondigde controles blijven uiteraard ook mogelijk.

 

 

 

Twijfelt u of u met alles in orde bent? Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder of met de juridische dienst!