Op de premies die u als werkgever betaalt voor een groepsverzekering is een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% verschuldigd.

Op regelmatige basis ontvangt u van uw verzekeringsmaatschappij een borderel met overzicht van de betaalde premies en een overzicht van de RSZ-bijdrage die u moet betalen op uw werkgeversbijdragen in de groepsverzekering.

Sodalis wordt hiervan niet automatisch op de hoogte gesteld en heeft op geen enkele manier toegang tot deze informatie.

Om een correcte doorstorting van deze bijdrage aan de RSZ te kunnen maken, moeten wij op de hoogte worden gesteld van deze gegevens.

Graag vragen wij u ons steeds tijdig te informeren over:
– de door u betaalde premies;
– de eventuele nieuwe groepsverzekeringen die u afsluit;
– en/of de eventuele wijzigingen aan bestaande groepsverzekeringen.

Vanaf nu zullen wij elk kwartaal een herinnering versturen met de vraag om deze gegevens in verband met de groepsverzekering tijdig aan ons door te geven.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!