Zoals reeds aangekondigd, zal de vereenvoudigde regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus niet langer worden verlengd en dus in principe aflopen op 31 maart 2022.

 

Dit betekent dat ondernemingen die na deze datum nog steeds een beroep op deze regeling zouden moeten doen, vanaf 1 april zullen moeten terugvallen op het stelsel van economische werkloosheid.

 

Ter herinnering, de procedure voor het instellen van economische werkloosheid in uw onderneming verschilt naargelang de werkloosheid betrekking heeft op arbeiders of bedienden. Voor bedienden moeten verschillende bijkomende formaliteiten worden vervuld voordat zij een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

 

De sociale partners hopen nog een overgangsoplossing te vinden voor de bedrijven die momenteel gebruik maken van tijdelijke coronawerkloosheid. Er is echter geen enkele garantie dat dit mogelijk zal zijn of dat een dergelijke oplossing zal worden gevonden.

 

Ondernemingen houden er zodus best rekening mee dat men vanaf 1 april terugvalt op de gewone regels inzake economische werkloosheid en we raden aan alvast de voorbereidingen te treffen om hiervan gebruik te kunnen maken.

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!