Op 12 januari 2022 heeft de RSZ tussentijdse instructies gepubliceerd met een nieuwe aanpassing van het maximale kostenforfait voor de bureauvergoeding en de vergoeding voor vrijwilligers.

 

1. Bureauvergoeding

Sinds 1 oktober 2021 aanvaardt de RSZ een forfaitair bedrag van maximum € 132,07 per maand als terugbetaling van bureaukosten aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Vanaf 1 februari 2022 wordt dit bedrag verhoogd naar € 134,71 per maand.

Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.

Deze terugbetaling dekt de kantoorkosten, bijvoorbeeld het gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen, enz.

 

2. Kledijvergoeding

De RSZ aanvaardt vanaf 1 januari 2022 onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,84 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,84 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

Deze forfaitaire kostenvergoeding wordt alleen aanvaard wanneer het gaat om werkkledij in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld overalls of veiligheidsschoenen) of om andere kledij die door de werkgever verplicht wordt opgelegd (bijvoorbeeld uniformen) en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij gedragen kan worden.

 

Daarnaast hanteert de RSZ nog een tweede kostenvergoeding voor het onderhoud en de slijtage van kledij van de werknemers zelf. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt dit forfait € 0,92 per dag en heeft betrekking op gewone kledij (bijvoorbeeld jeans of t-shirts) of onderkledij die door de vuile werkomstandigheden veelvuldig gewassen moet worden.

 

  1. Vrijwilligersvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mogen maximaal de volgende forfaitaire bedragen worden toegekend aan vrijwilligers: maximum € 36,84 per dag en € 1.473,37 per jaar.

 

Voor de volgende categorieën van vrijwilligers wordt het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 januari 2022 aangepast naar € 2.705,97:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

 

Het dagbedrag van maximum € 36,84 blijft wel van toepassing.

 

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ dd. 12 januari 2022.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!